produkt

JAWOR - dzieje i zabytki

Autor: Anna Grynszpan
Fotografia: Franciszek Grzywacz
ISBN: 983-83-64553-00-4
Data wydania: 2016
Kategoria: Album
Ilość stron: 120
Okładka: twarda, szyta
Format: B4
Języki: Polski, Angielski, Niemiecki

50,00 zł


JAWOR - dzieje i zabytki

seine Geschichte und Denkmaler

history and monuments

Album zawiera historię miasta, jego atrakcje turystyczne i opis rozwoju gospodarczy na przestrzeni dziejów. Bogato jest ilustrowana historia miasta i zbiory Muzeum Regionalnego w Jaworze, opis najważniejszych zabytków, w tym  jaworskiego Kościoła Pokoju wpisanego na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Duże fotografie pokazuję współczesny obraz tego historycznego miasta i najcenniejsze wnętrza zabytków.